Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

malynky
1584 c918 390
Reposted frompalegirls palegirls
malynky
4364 40a6 390
Reposted frompalegirls palegirls
malynky
8634 e451 390
Reposted frompalegirls palegirls
malynky
malynky
3720 6769 390
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland

May 03 2015

9147 3b9f 390

unflop:

Bjarne Bare

Reposted from24gr 24gr
9476 8dc6 390

garden-of-vegan:

Sliced banana and crunchy peanut butter on sprouted grain toast topped with pumpkin seeds, hemp seeds, cinnamon, and maple syrup.

Reposted fromintravenous-demilo intravenous-demilo
malynky
Nigdy nie puszczam w niepamięć słów, które zadają ból
— "Guzik" - Włodi&Małpa
Reposted fromniewiastqa niewiastqa

May 02 2015

malynky
5605 99f9 390
malynky
5475 2f3c 390
malynky
5409 4ecb 390
malynky
5275 7a9d 390
malynky
5219 bd48 390
malynky
4885 ae3c 390
Reposted fromkokosowas kokosowas
2343 1e36 390
Reposted fromleifvr leifvr
malynky
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, Szepty Charlotte
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec

April 26 2015

malynky
7267 d32e
malynky
6574 afec
Reposted bydarksideofthemoon darksideofthemoon
malynky
6422 7b20 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl